آموزش های علی حاتمی

courses of alihatami#

دوره آخرین فروشنده

  1. مبانی فروش و بازاریابی
  2. اصول اصلی متقاعد سازی
  3. تکنیک های تبدیل نه به بله
  4. مهارت های بین المللی مذاکره
  5. صفر تا صد زبان بدن

دوره آخرین تصمیم

  1. عبور از بحران های زندگی
  2. مدیریت استرس و خشم
  3. هدف گذاری و رهایی تنبلی
  4. چرایی نرسیدن به آرزوها

ویدیو های علی حاتمی

videos of alihatami#

مقالات علی حاتمی

blog of alihatami#