روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سرفصل های دوره

دوره آخرین فروشنده :

-مبانی فروش
-مهارت های فروش
-تکنیک های مذاکره
-مهارت های متقاعدسازی
-تکنیک های تبدیل نه به بله
-تأثیر گذاری بیشتر با زبان بدن
-نقش زبان بدن در فروش

دوره آخرین فروشنده :

-اهمال کاری و دلایل رها کردن اهداف
-عبور از بی برنامگی و، تنبلی ، نداشتن امید و انگیزه
-آشتی با خود و ارتباط درست با دیگران
-بالا بردن سطح عزت نفس
-رابطه ی عاطفی عمیق و موفق
-ارتباط گیری با افراد سطح ۱
-سیستم سرو مکانیزم
-بالا بردن استانداردهای زندگی با استراتژی کایزن
-چیکار کنیم به رویاهامون نرسیم!؟
-رهایی از کمال گرایی منفی
-قوانین موفقیت در هر مهارتی
-مسئولیت پذیری صد در صد زندگی
-یافتن رسالت اصلی زندگی